Get Adobe Flash player

Program świdnickiej peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Świdnickiej i materiały duszpasterskie

wersja do pobrania:

link

 

Świdnicka peregrynacja obrazu Matki Bożej Świdnickiej

„Uzdrowienie chorych”

jako przygotowanie do uroczystości koronacji

 

Obraz przekazywany jest parafii w sobotę w godzinach popołudniowych; czas na właściwe przygotowanie miejsca i dekoracji w kościele; niedziela jest dniem modlitwy parafii po każdej Mszy św. przy obrazie; w dni powszednie tygodnia można zastosować ponownie propozycję, zalecana jest także codzienna modlitwa różańcowa w trakcie trwania peregrynacji

 

 • 11-18 III - parafia św. Andrzeja Boboli
 • 18-25 III - parafia Ducha Świętego
 • 25 III-1 IV - parafia NMP Królowej Polski
 • 1 IV-8 IV - parafia św. Józef
 • 8-22 IV - przerwa - Wielki Tydzień, Oktawa Wielkanocna
 • 22-29 IV - parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • 29 IV-6 V parafia Miłosierdzia Bożego
 • 6-12 V - Katedra

 

 • WSD Świdnica 5-8 III
 • Dom Księży Emerytów, s. Paulistki 8-11 III
 • s. Franciszkanki Rodziny Maryi 8-11 IV
 • s. Jadwiżanki 11-13 IV
 • s. Klawerianki 13-17 IV
 • s. Prezentki 17-20 IV
 • s. Elżbietanki 20-22 IV

 

NABOŻEŃSTWO PODCZAS PEREGRYNACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ ŚWIDNICKIEJ W PARAFIACH ŚWIDNICKICH

 

 1. Po ukończeniu śpiewu na zakończenie Mszy św. celebrans udaje się przed kopię obrazu Matki Bożej Świdnickiej i klęka na klęczniku. Następnie wprowadza wiernych do nabożeństwa tymi lub podobnymi słowami:

 

Wizerunek Maryi, Pani w Słońcu towarzyszy mieszkańcom naszego miasta już VII stuleci. Pulchra ut luna, electa ut sol – Piękna jak księżyc, wybrana jak słońce – Najświętsza Maryja Panna na przestrzeni tych wieków wielokrotnie przychodziła z pomocom ludowi tej ziemi, gdy miasto nasze (Świdnicę) i jego (jej) okolicę nawiedzały różne klęski: zaraza, głód, ogień i wojna. Zawsze, gdy przyzywano Jej wstawiennictwa, śpiewając Salve Regina – Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, Ona zwracała swe miłosierne oczy na potrzeby błagających Ją dzieci, zwłaszcza wtedy, gdy prosiły o uzdrowienie duszy i ciała. Pani Świdnicka jest bowiem Uzdrowieniem Chorych, gdyż na przestrzeni wieków wielu ludzi uciekających się do Jej macierzyńskiej pomocy doznawało uzdrowienia. Świadectwem tego jest nasza katedra, a zwłaszcza kaplica poświęcona Świdnickiej Pani. Dlatego, podejmując dziedzictwo mieszkańców Świdnicy, zgromadziliśmy się dziś przed kopią tego cudownego obrazu w oczekiwaniu na jego uroczystą koronację, aby wzorem naszych przodków powierzyć Pani w Słońcu wszystkie nasze sprawy. Przychodzimy z ufnością do naszej Matki, oddając Jej siebie samych, naszych bliskich oraz wszystkich, którzy się źle mają, aby Ona wyprosiła nam łaskę uzdrowienia duszy i ciała. Maryja, Matka Miłosierdzia wie, czego nam potrzeba, byśmy wzrastali na drodze wiary i podążali nią zgodnie z wolą naszego Stwórcy. Dlatego prośmy dziś Maryję szczególnie o to, aby dała nam Jezusa, Swojego Syna! Niech Jej przemożne wstawiennictwo sprawi, abyśmy za Nim szli i kochali Go tak, jak na to zasługuje! To On jest jedyną nadzieją Kościoła, Europy i świata. To On jest także naszą jedyną nadzieją!

 

Pieśń: Świdnicka Pani

 • Świdnicka Pani, Bogarodzico,
  W promieniach słońca królujesz nam.
  Twoje my dzieci, Tobie oddani,
  Pieśń swą wznosimy do niebios bram.
 1. Modlitwa do Matki Bożej Świdnickiej (ks. prał. D. Barana, zmieniona)

O Maryjo, Matko Boża, która zostałaś nam dana za Matkę i wypraszasz u swego Syna szczególne łaski uciekającym się pod Twoją opiekę w Lourdes, w Fatimie, na Jasnej Górze, czy Ostrej Bramie. Oto my, mieszkańcy Świdnicy, prastarego piastowskiego grodu, wiemy, że także nasi ojcowie i bracia szukali pomocy u Ciebie, Pani w Słońcu, i za Twym wstawiennictwem doznawali niezliczonych łask od Twego Boskiego Syna. Dlatego gromadzimy się dziś przed Twym wizerunkiem, widzialnym znakiem Twych dobrodziejstw, od sześciu wieków czczonym w naszej katedrze.

Pani nasza świdnicka! Okaż nam swoje miłosierne serce, roztaczaj Swoją opiekę nad mieszkańcami naszego miasta i nad wszystkimi, którzy przychodzą przed Twój święty obraz. Jesteśmy w niemniejszych potrzebach niż poprzednie pokolenia, bo mamy mało wiary, ubożeje w nas nadzieja, przygasa miłość, rodziny nasze dotyka coraz większy kryzys, a naszym dzieciom i młodzieży zagraża obojętność religijna. Wszyscy żyjemy w niebezpieczeństwie zdrady Boga, Krzyża Chrystusowego i Ciebie Matko oraz utraty szczęścia wiecznego.

Świdnicka Pani! Błagamy Cię, zachowaj w nas życie nadprzyrodzone, strzeż wierności Twojemu Synowi, zaufania do Jego świętych praw oraz ufności w Twoją przemożną opiekę. Błagamy (błagam) Cię Promienna Matko, pełna łaski, o dar szczególnej opieki nad dziećmi i młodzieżą naszego miasta.

O Pani w Słońcu! Niech całe nasze miasto przemieni się w twierdzę chrześcijańskiego ducha, niech przemieniają się nasze serca, aby nigdy nie zwyciężył nas zły duch! Spraw Pani, aby wszystkie stany naszej świdnickiej diecezji żyły Ewangelią oraz pragnieniem służenia Twojemu Synowi. Amen.

 

 • Świdnicka Pani, Królowo nasza,
  W piastowskim grodzie zebrany lud,
  Hen z krańców ziemi, z dziejów zamieci
  Pragnie Ci złożyć swój życia trud

 

 • Litania do Najświętszej Maryi Panny z obrzędów koronacji

 

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, eleison. Chryste, eleison.

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Wybrana Córko Boga Ojca,

Matko Chrystusa Króla,

Chwało Ducha Świętego,

Dziewico, Córko Syjonu,

Dziewico uboga i pokorna,

Dziewico cicha i posłuszna,

Służebnico Pańska, Matko Pana,

Złączona z Odkupicielem,

Pełna łaski,

Źródło piękna,

Wszelkich cnót skarbnico,

Dojrzały owocu zbawienia,

Doskonała uczennico Chrystusa,

Najczystszy obrazie Kościoła,

Niewiasto, nowa Ewo,

Niewiasto w słońce odziana,

Niewiasto w gwiazd koronie,

Pani hojna, Pani łaskawa,

Pani nasza, Radości Izraela,

Blasku Kościoła świętego,

Ozdobo rodzaju ludzkiego,

Orędowniczko łaski,

Służebnico miłosierdzia,

Wspomożycielko Ludu Bożego,

Królowo miłości,

Królowo miłosierdzia,

Królowo pokoju,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo Polski,

Królowo świata,

Królowo nieba,

Królowo wszechrzeczy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, chwalebna Matko Pana.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Miłosierny Boże, wysłuchaj pokorne prośby sług swoich, którzy uroczyście uznają Twoją służebnicę, Najświętszą Maryję Pannę, za swoją Matkę i Królową i daj nam, abyśmy służąc Tobie i bliźnim na ziemi, zasłużyli na przyjęcie do wiecznego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 • Antyfona: Pod Twoją obronę (śpiewana)

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

 • Pieśń: Świdnicka Pani


Świdnicka Pani, święta Dziewico
Perłami zdobna w ołtarzu tym,
Przyjm modły nasze i swego Syna
Ubłagaj kornie za ludem swym.

Świdnicka Pani, o Matko nasza
Weź w Swą opiekę ten polski lud,
Niech zawsze wierny Synowi Twemu
Będzie piastowski, świdnicki gród.

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online