Get Adobe Flash player

Badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego "dominicantes" - 15 X (formularz badań "dominicantes communicantes")

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski oraz corocznym apelem Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie prosimy wszystkich Księży Proboszczów parafii Diecezji Świdnickiej o przeprowadzenie 15 października br. badań niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes).

Dołączony do korespondencji formularz, zawierający także dodatkowe pytania, dotyczące funkcjonowania bibliotek parafialnych, proszę o przekazanie Księżom swojego dekanatu. Formularz jest także do pobrania na stronie internetowej diecezji.

Zapisane w formularzu wyniki badań w poszczególnych parafiach proszę by Księża Proboszczowie przekazali do Księdza Dziekana.

Proszę zwrócić uwagę w ankiecie na następujące numery:

nr 13 (łączna ilość wszystkich mieszkańców parafii, nie tylko katolików),

nr 14 (podać należy liczbę wiernych pomniejszoną o emigrantów oraz inne wyznania, apostatów),

nr 15 (proszę podać tylko liczbę emigrantów).

Proszę o dostarczenie kompletnych danych z dekanatu do 31 października br. do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej (nie wysyłamy formularzy do Warszawy indywidualnie).

 

Dziękuję za zrozumienie i współpracę.

                                                                      

Ks. Krzysztof Ora

dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Świdnickiej Kurii Biskupiej

 


Aktualny formularz można  pobrać w wersji elektronicznej:

.pdf wersja nieedytowalna

.doc wersja edytowalna

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online