Get Adobe Flash player

Formacja stała - studium proboszczowskie - Bardo Śl., 21 X

Spotkania ascetyczno-dydaktyczne w ramach formacji stałej - studium proboszczowskiego odbędą się w domu Sióstr Urszulanek w Bardzie Śląskim. Do uczestnictwa w kursie zobowiązani są wszyscy kapłani wyświęceni w latach 2006-2010 oraz starsi, którzy z różnych względów nie odbyli tego etapu formacji. Tegoroczne dwa spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • 21 października br.

  • 25 listopada br.

Do wszystkich kapłanów zostało wysłane pismo informacyjne z zaproszeniem i programem powyższego spotkania drogą pocztową


Przewielebny Księże, w ramach Stałej Formacji Kapłanów Diecezji Świdnickiej zapraszamy na spotkanie formacyjno-dydaktyczne, które odbędzie się 21 października 2017 r. w klasztorze Sióstr Urszulanek w Bardzie Śl. Równocześnie informujemy, że drugie szkolenie odbędzie się w sobotę 25 listopada 2017 r.

           

Program spotkania:

  • 9.00 - Okazja do Sakramentu Pokuty

  • 9.30 - Msza św. z  homilią

  • 10.15-10.45 - Kawa, herbata i sprawy organizacyjne

  • 10.45-12.45 - Wykład dydaktyczny ks. dra Grzegorza Umińskiego Cyberzagrożenia czy cyberszanse?

  • 12.30 - Obiad i zakończenie

 

Proszę o zabranie z sobą alby i stuły.

Studium Proboszczowskie obejmuje kapłanów święconych w roku 2006 - 2010.

Zwolnieni są kapłani, którzy posiadają doktorat z teologii.

Jeżeli nie zostało odbyte jeszcze przez Przewielebnego Księdza Studium Proboszczowskie, to należy koniecznie zgłosić się na to spotkanie.

 

Bardzo serdecznie zapraszam i z kapłańskim pozdrowieniem w Chrystusie Panu.

 

Ks. Prałat Stanisław Przerada                                   Ks. Prałat Edward Szajda

Organizator Dnia Skupienia                                         Wikariusz biskupi ds. Stałej 

                                                                                 Formacji Duchowieństwa

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online