Get Adobe Flash player

VII Mistrzostwa Służby Liturgicznej Diecezji Świdnckiej w pływaniu; Bielawa, 9 XII (sobota)

Regulamin organizacyjny

VII MISTRZOSTWA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W PŁYWANIU

09.12.2017r. ,,AQUARIUS” OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BIELAWIE

 

 1. Organizator:

Diecezja Świdnicka

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie

 1. Cel zawodów:

- Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpieli wodnej i uprawiania sportów wodnych.

- Popularyzacja pływania.

- Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród ministrantów, lektorów

   i ceremoniarzy z Diecezji Świdnickiej

III. Termin i miejsce zawodów:

-09.12.2017r.(sobota) – godz. 10.00-12.30

-Kryta pływalnia „Aquarius” w Bielawie, ul. Grota Roweckigo 8

 osoby kontaktowe: ksiądz Krzysztof Ora tel.609830588  i Grzegorz Różycki tel.509949966

 1. Warunki uczestnictwa:

-Prawo startu w zawodach mają ministranci, lektorzy i ceremoniarze Diecezji Świdnickiej .

-Osoby startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna, ważną

  legitymacje szkolną oraz oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez prawnego opiekuna

-Zawodnik ma prawo startu w 2-ch konkurencjach.

 1. Grupy w kategorii wiekowej :
 2. I grupa wiekowa rocz. 2008, 2009 i młodsi
 3. II grupa wiekowa rocz. 2007, 2006 i 2005
 4. III grupa wiekowa rocz. 2004, 2003 i 2002
 5. IV grupa wiekowa rocz. 2001, 2000 i 1999
 6. Program zawodów:

godz. 9.30-10.00 - rejestracja zawodników

godz. 10.00 – rozgrzewka

godz. 10.30 - uroczyste otwarcie zawodów

godz. 10.45-  rozpoczęcie zawodów

Nr  Konkurencja                                                 Grupa wiekowa

 1. 25m stylem grzbietowym                             rocz. 2008, 2009 i młodsi
 2. 50m stylem grzbietowym                             rocz. 2007, 2006 i 2005
 3. 100m stylem grzbietowym                           rocz. 2004, 2003 i 2002    
 4. 100m stylem grzbietowym                           rocz. 2001, 2000 i 1999    
 5. 25m stylem dowolnym                                 rocz. 2008, 2009 i młodsi 

 6   50m stylem dowolnym                                 rocz. 2007, 2006 i 2005

 1. 100m stylem dowolnym                               rocz. 2004, 2003 i 2002 
 2. 100m stylem dowolnym                               rocz. 2001, 2000, 1999
 3. 4x25m sztafeta stylem dowolnym        1zm.rocz. 2008 lub 2009 lub młodszy

                                                                    2zm.rocz. 2007 lub 2006 lub 2005

                                                                    3zm.rocz. 2004 lub 2003 lub 2002                   

                                                                    4zm.rocz. 2001 lub 2000 lub 1999

 *Konkurencja dodatkowa nie liczona do punktacji drużynowej

 1. 50 m stylem dowolnym opiekun/trener

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie !!!

VII. Nagrody:

-Za  zajęcie pierwszych 3 miejsc w konkurencji przyznawane będą medale.

-Za  zajęcie pierwszych 6 miejsc w konkurencji przyznawane będą dyplomy.

-Za  zajęcie I miejsca w punktacji drużynowej przyznany będzie puchar dla parafii

VIII. Przepisy techniczno -organizacyjne:

- Basen sportowy o długości 25m, 6–torów;

- Temperatura wody 27-28 *C;

- Ręczny pomiar czasu;

- Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas;

- Punktacja drużynowa:   I  miejsce w konkurencji - 6 pkt dla parafii

                                        II  miejsce w konkurencji - 3 pkt dla parafii

                                       III miejsce  w konkurencji - 1 pkt dla parafii

- W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji drużynowej przez dwie lub trzy parafie

   o ostatecznym miejscu decyduje:

     ~ większa ilość pierwszych miejsc w konkurencji;

     ~ większa ilość drugich miejsc i kolejnych miejsc w konkurencji

- Dekoracja będzie przeprowadzona po zakończeniu wszystkich startów;

- Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP;

- Organizatorzy nie odpowiadają za nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów oraz

  nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia;

- Wszelkie protesty przyjmuje i rozpatruje Sędzia Główny i organizatorzy zawodów;

- Uczestnik przystępując do zawodów wyraża zgodę na podanie jego danych w lokalnej prasie

   i mediach

- Za dyscyplinę uczestników  i porządek w czasie trwania zawodów czyni się

  odpowiedzialnych opiekunów grup;

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione

   w obiekcie sportowym, zgubione, jak również szkody i wypadki;

- W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu

   z organizatorem;

 

 1. Zgłoszenia do zawodów:

 Zgłoszenia do zawodów do 4 grudnia (poniedziałek) 2017r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 UWAGA !!!

Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie

nie będą przyjmowane

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka..................  ................... ...................

                                                                               imię           nazwisko                  (pesel)

w  VII MISTRZOSTWACH DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W PŁYWANIU

w Bielawie dnia 09.12.2017r.

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa

w/w zawodach sportowych

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora mityngu

związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej, w mediach oraz materiałach na potrzeby dokumentacji, relacji, itp.

 

…...................................................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna i nr kontaktowy telefonu

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka..................  .......................  ...............

                                                                               imię           nazwisko                  (pesel)

w  VII MISTRZOSTWACH DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W PŁYWANIU

 w Bielawie dnia 09.12.2017r.

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa

w/w zawodach sportowych

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora mityngu

związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej, w mediach oraz materiałach na potrzeby dokumentacji, relacji, itp.

 

…...................................................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna i nr kontaktowy telefonu

 

ZGŁOSZENIE DO

 VII MISTRZOSTW DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W PŁYWANIU

 

Opiekun/Trener (imię i nazwisko)

 

 

Diecezja i pełna nazwa parafii (z adresem)

 

 

Termin, miejsce:

 

 

Stwierdzam, że n/w ministranci mogą brać udział

 w zawodach

 

 

 

Pieczątka i podpis proboszcza parafii

 

Nr

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Nr konkurencji

Uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online