Get Adobe Flash player

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi - "24 godziny dla Pana" - Świdnica, Katedra 24-25 III

 

24 godziny dla Pana - adoracja Najświętszego Sakramentu
i celebracja Sakramentu Pokuty
- Świdnica, Katedra 24-25 III

W związku z papieską inicjatywą przeprowadzenia w całym kościele nabożeństwa „24 godziny dla Pana”, podczas którego będzie trwała w katedrze całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi, Biskup Świdnicki zaprasza do udziału w tym wydarzeniu wszystkie świdnickie parafie, wspólnotę seminaryjną i zgromadzenia zakonne. Czuwanie rozpocznie się Mszą św., w piątek, o godz. 18.00 sprawowaną przez JE ks. bp. Ignacego Deca. Po niej, od godz. 19.00 w piątek do godz. 18.00 w sobotę, będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez poszczególne świdnickie parafie i wspólnoty. Będzie także okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w piątek do godz. 23.00 i w sobotę w godz. 9.00 - 12.00.

 

24 godziny dla Pana – Świdnica, Katedra, 24 - 25 III (piątek-sobota)

Godz. 18.00 Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Ignacego Deca
Godz. 19.00-20.00 WSD + dyżur w konfesjonale stałym
Godz. 20.00-21.00 Zgromadzenia zakonne w Świdnicy
Godz. 21.00-23.00 Katedra + dyżur w konfesjonale stałym
Godz. 23.00 - 1.00 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Godz. 1.00 -  3.00 Parafia św. Józefa
Godz. 3.00 -  5.00 Parafia NMP Królowej Polski
Godz. 5.00 -  7.00 Parafia Ducha Świętego
Godz. 7.00 -  9.00 Parafia św. Andrzeja Boboli
Godz. 9.00 - 11.00 Parafia Miłosierdzia Bożego
Godz. 11.00-13.00 Katedra
Godz. 13.00-14.00 Parafia św. Józefa
Godz. 14.00-15.00 Parafia NMP Królowej Polski
Godz. 15.00-16.00 Parafia Ducha Świętego
Godz. 16.00-17.00 Parafia św. Andrzeja Boboli
Godz. 17.00-18.00 Parafia Miłosierdzia Bożego
Godz. 18.00 Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Ignacego Deca
w 13. rocznicę ustanowienia diecezji świdnickiej
i sakry biskupiej I Biskupa Świdnickiego

 


Czym jest inicjatywa „24h dla Pana”?

Odpowiada Bp Grzegorz Ryś:

Inicjatywa Papieża Franciszka „24 godziny dla Pana” nie jest prostym wezwaniem do „zorganizowania” w Kościołach Wielkopostnej Spowiedzi. Nie jest też jedynie (niewątpliwie konieczną) promocją wspólnotowej celebracji Sakramentu Pokuty i Pojednania. Ona jest powracającym po raz kolejny zaproszeniem, by odkryć, KIM JEST BÓG „bogaty w miłosierdzie”, nie męczący się wybaczaniem – jakie są Jego „priorytety” – co w Bogu jest źródłem największej RADOŚCI! W niebie większa jest radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia… Radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca (Łk 15, 7 i 10). To Bóg – Ojciec, jest Tym, który nas zaprasza na ucztę, zastawioną z okazji powrotu „marnotrawnego syna”: Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się (Łk 15, 23n).

Właśnie dlatego Papież zaprasza nas do 24-godzinnej celebracji Sakramentu Pokuty nie kiedykolwiek, ani nawet nie kiedykolwiek w Wielkim Poście, lecz w Wigilię IV Niedzieli Postu – Niedzieli LAETARE!

W ten sposób odkrywamy również najwłaściwsze przesłanie i sens owej „różowej” niedzieli w długim okresie „fioletowego” okresu. Nie chodzi przecież o to, by na moment nieco „poluzować śrubę” 7-tygodniowego umartwienia, i zaczerpnąć „innego”, jakby pogodniejszego powietrza w jego połowie. Chodzi o to, by ucieszyć się radością Nieba – by wziąć udział w radości samego Boga – by ucieszyć się z ucieszonym Panem! By się zachwycić zbawczym wydarzeniem Sakramentu Pokuty i Pojednania, przeżywanym przez nas wspólnie – w Świętym Kościele grzeszników. By się zdumieć, jak tłumy (!) w Kafarnaum, które widząc Jezusa odpuszczającego grzechy paralitykowi, wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom (Mt 9, 1 – 8). Właśnie tak: LUDZIOM – bo nie chodzi „tylko” o Jezusa, ale również o Jego Kościół – Apostołów i ich następców, NAM WSZYSTKIM – tak mówi św. Paweł: Bóg zlecił NAM posługę jednania…, przekazując NAM słowo jednania (2 Kor 5, 18n).

Kto zna tę radość? Kto zna radość wpisaną w Niedzielę Laetare? Zna ją każdy, kto nie nawykł do spowiedzi; kto doświadcza nieustannego zdumienia tym sakramentem, i miłosiernym Bogiem, który w Nim się nieustannie objawia! Kto zna tę radość, nie potrafi jej zatrzymać dla siebie! Musi – jak Mateusz, albo Zacheusz – zaprosić wszystkich sobie podobnych, by jej doświadczyli!

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online