Get Adobe Flash player

Katechezy z okazji Roku Jadwiżańskiego

Drodzy Katecheci,

Przeżywamy obecnie w Metropolii Wrocławskiej Rok Jadwiżański, który rozpoczął się 16 października 2016 r., a zakończy się 16 października 2017 r.

W związku z tym zostały opracowane katechezy związane ze św. Jadwigą Śląską dla uczniów szkół podstawowych. Udostępniamy je katechetom w wersji elektronicznej:

 

Szkoła podstawowa:

Klasy I – III – wersja 1

Klasy I – III – wersja 2

 

Klasy IV – VI – wersja 1

Klasy IV – VI – wersja 2

 

Zachęcamy do przeprowadzenia tych katechez. Chodzi nam jednak o to, by nie tylko zapoznać uczniów z osobą św. Jadwigi jako Patronki Śląska, tzn. z jej życiem i działalnością, ale przede wszystkim o zwrócić uwagę na te cechy jej charakteru i przejawy życia religijnego, które umożliwiły jej osiągnięcie świętości i odegrania tak ważnej roli w dziejach naszych ziem.

 

Przeprowadzając katechezy na temat św. Jadwigi warto skorzystać z materiałów przygotowanych przez ks. prof. Stanisława Araszczuka – dostępny na stronie internetowej: Jadwiga jako wychowawczyni

a także artykułów opracowanych przez ks. Antoniego Kiełbasę SDS na temat św. Jadwigi Śląskiej – podajemy link do właściwej strony internetowej:

http://www.katolik.pl/swieta-jadwiga-slaska-jako-wychowawczyni-wlasnych-dzieci-i-swoich-wnukow,601,812,cz.html

 

Przy okazji przypominamy, że Wydział Katechetyczny we Wrocławiu przygotował konkursy o św. Jadwidze Śląskiej:

1) Archidiecezjalny konkurs wiedzy o św. Jadwidze Śląskiej dla kl. IV-VI szkoły podstawowej pt. „Św. Jadwiga pani i matka ziemi śląskiej”.

http://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1937:w-jadwiga-pani-i-matka-ziemii-lskiej-konkurs&catid=63:aktualnoci-z-wydziau-katechetycznego&Itemid=300

2) Archidiecezjalny konkurs multimedialny dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Jak mała Jadwiga została Wielką Świętą”.

http://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1892:jak-maa-jadwiga-zostaa-wielk-wit-konkurs&catid=63:aktualnoci-z-wydziau-katechetycznego&Itemid=300

3) Archidiecezjalny konkurs plastyczny dla kl. I-III szkoły podstawowej pt. „Dzieła św. Jadwigi Śląskiej”.

http://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1891:dziea-w-jadwigi-lskiej-konkurs&catid=63:aktualnoci-z-wydziau-katechetycznego&Itemid=300

ks. Marek Korgul
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Świdnickiej Kurii Biskupiej

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online