Get Adobe Flash player

Słowo wprowadzenia Biskupa Świdnickiego do Mszy św. II Niedzieli Wielkiego Postu

do odczytania 24 lutego br.

Słowo wprowadzenia do Mszy św. II Niedzieli Wielkiego Postu
- ostatniej niedzieli pontyfikatu Benedykta XVI

 

Dzisiejsza niedziela jest z woli Biskupa Świdnickiego dniem szczególnej modlitwy dziękczynnej za kończący się w czwartek pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI. Nasz Ksiądz Biskup zwraca się do nas z prośbą:

„Umiłowani Diecezjanie!
W klimacie wiary i miłości chciejmy odpowiedzieć na wezwanie naszego Papieża, który skierował do nas wszystkich: "Módlcie się nadal za mnie, za Kościół, za przyszłego papieża. Pan będzie nas prowadził".
Dziękujmy zatem Bogu za dar posługi Piotrowej Ojca Świętego, za Jego nauczanie, za Jego troskę o Kościół na całym świecie, a zwłaszcza za Jego miłość wobec nas, rodaków Jana Pawła II, i wszystkie słowa wypowiadane w naszym języku podczas pielgrzymki do Ojczyzny i licznych spotkań z wiernymi.
Prośmy, by Pan wspierał i błogosławił Jego dalszą posługę towarzyszenia nam modlitwą w naszym trwaniu w wierze. Prośmy także za wspólnotę wierzących, za nas, by to doświadczenie stało się dla każdego impulsem do większej odpowiedzialności za Kościół i wezwaniem do głoszenia Ewangelii w swoim środowisku”.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online