Get Adobe Flash player

List Biskupa Świdnickiego

na niedzielę 6 maja 2012 r.

 

Błogosławiony Jan Paweł II naszym Patronem

List Biskupa Świdnickiego do duchowieństwa i wiernych świeckich diecezji świdnickiej w związku z odpustem diecezjalnym i ogłoszeniem bł. Jana Pawła II Patronem miasta Świdnicy

1. Wprowadzenie

Drodzy Diecezjanie, przypadająca dzisiaj I Niedziela miesiąca maja poprzedza w naszej diecezji wyznaczony na najbliższy wtorek wyjątkowy dzień ogłoszenia bł. Jana Pawła II  Patronem Świdnicy. W tym roku, w uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, który jest Patronem diecezji i współpatronem katedry, będziemy radowali się historyczną chwilą przekazania w szczególną opiekę miasta Świdnicy i Jego mieszkańców wyniesionemu przed rokiem do chwały ołtarzy Janowi Pawłowi II. Uroczystości odpustu diecezjalnego, połączonej z ogłoszeniem błogosławionego Jana Pawła II Patronem Świdnicy, przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Od minionej niedzieli trwa we wszystkich świdnickich parafiach nowenna modlitewna przygotowująca naszych wiernych do nadchodzącej uroczystości. Jesteśmy bardzo zbudowani, że tak wiele osób poprzez spotkanie z relikwiami bł. Jana Pawła II wyraża swoją wiarę w szczególne wstawiennictwo niebieskiego Orędownika.

 

2. Papież – Człowiek, Polak, Piotr naszych czasów

Umiłowani, dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o istocie chrześcijaństwa. Jest nią trwanie w Chrystusie na wzór latorośli w winnym krzewie. Wiemy, że każdy z nas jest przez chrzest święty wszczepiony w Chrystusa i, uczestnicząc w Jego zwycięstwie nad śmiercią i grzechem, należy do wspólnoty powołanego przez Niego Kościoła. Kościół, który stanowimy, będąc dla siebie braćmi i siostrami, jest wspólnotą, której na ziemi z postanowienia Chrystusa przewodzi papież. Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności, że przez prawie 27 lat łodzią Kościoła Powszechnego kierował Papież – Polak.

Ten najznamienitszy Syn Polskiej Ziemi, który był świadkiem zażyłej więzi z Chrystusem, umiłowania Ewangelii, trwania przy Krzyżu, niezłomnej troski o godność każdego człowieka, kochając Kościół, któremu wytrwale służył, był jednocześnie niestrudzonym orędownikiem na rzecz pokoju dla całego świata. Ujmował się nie tylko za ludźmi wierzącymi w Chrystusa, ale także za wszystkimi ludźmi dobrej woli. Postępując w duchu Ewangelii, pracował na rzecz pojednania zwaśnionych oraz dążył do braterskich relacji pomiędzy różnymi narodami, religiami  i kulturami. Nie ma cienia przesady w stwierdzeniu, że cały świat z uznaniem mówił o Polaku w białej sutannie, widząc w Nim niekwestionowany duchowy i moralny autorytet, któremu Opatrzność zleciła pasterską troskę o wspólnotę Kościoła na wszystkich kontynentach świata.

Wiemy dobrze, że Papież był ceniony na całym świecie. Był przede wszystkim widzialną głową Chrystusowego Kościoła, ale także był jednym w swoim rodzaju ambasadorem polskości we wszystkich zakątkach świata. Docierając tam w swoich podróżach apostolskich, ale także spotykając się z wiernymi na Watykanie, zawsze wskazywał na Chrystusa i tym samym budził nadzieję, dodawał odwagi i ostatecznie zachęcał, by otworzyć się na dar Odkupienia.

Jako rodacy Jana Pawła II, w większości dobrze pamiętamy, że Jego pontyfikat i wołanie „Niech zstąpi Duch i odnowi oblicze tej ziemi”, dało początek polskim przemianom. To ono zrodziło zryw „Solidarności” i ostatecznie doprowadziło do wyzwolenia się spod jarzma nieludzkiej dyktatury komunizmu. Ojciec Święty tyle razy odwiedzając umiłowaną Ojczyznę, dawał dowód w swoich przemówieniach i gestach jak droga jest mu ojczysta ziemia i losy tych, którzy ją zamieszkują. Był dla nas przez przeszło dwie dekady Przewodnikiem i Nauczycielem, który uwrażliwiając nasze sumienia, wskazywał na blaski i cienie wywalczonej wolności.

Także dla nas, mieszkańców Dolnego Śląska, pontyfikat Jana Paweł II ma wyjątkowe znaczenie. Jesteśmy dumni, że nasz Papież  jako ks. Karol Wojtyła kilkakrotnie odwiedził główne miasta i szlaki turystyczne dolnośląskiej ziemi. Szczególne znaczenie dla nas, a w szczególności dla mieszkańców Świdnicy, miał dzień 24 lutego 2004 roku, kiedy to Ojciec Św. zdecydował, że Świdnica stanie się Stolicą Biskupią dla nowej diecezji. W ten sposób wybór Ojca Św. dał początek nowej karcie w historii Świdnicy i słusznie jest odczytywany przez wielu jako wyraz wielkiego wyróżnienia.

 

3. Bł. Jan Paweł II – Patron Świdnicy

Cieszymy się z inicjatywy władz samorządowych, Pana Prezydenta Świdnicy i członków Rady Miasta, którzy wyrażając głos wielu Świdniczan otaczających czcią bł. Jana Pawła II, powiadomili mnie o swojej decyzji i przekazali prośbę o pozytywną opinię dotyczącą przyznania naszemu miastu Patrona w osobie Błogosławionego Papieża. Ta decyzja ciesząca się bezdyskusyjną aprobatą wiernych  miasta, to czytelny znak, że dla tak wielu spośród nas zamieszkujących ten piastowski gród, Największy z rodu Polaków jest nie tylko należącym do przeszłości Świadkiem Chrystusa, Człowiekiem Mądrym i Dobrym, ale nadal wierzymy w Jego wstawiennictwo i rozpoznajemy w Nim naszego Orędownika przed Bogiem w tak wielu sprawach. Dokument Watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, potwierdzający patronat bł. Jana Pawła II dla Świdnicy został podpisany 22 lutego 2012 r. Jego publiczne ogłoszenie nastąpi 8 maja br. przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Od tego dnia będziemy mieli szczególny tytuł, by prosić Go o to, by wstawiał się za nami, by nie ustała nasza wiara, by wyrażała się ona na co dzień w wyobraźni miłosierdzia okazywanej naszym bliźnim. Mając takiego Patrona, chciejmy podjąć wysiłek większego naśladowania Jego cnót, które On w sobie ukształtował dzięki współpracy z Bożą łaską.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że od najbliższego wtorku tym bardziej będziemy zobowiązani, by podjąć papieskie dziedzictwo, by jeszcze intensywnej zgłębiać treści które nam przekazywał, by służyć budowaniu i umacnianiu cywilizacji życia i miłości, o którą zabiegał. Jesteśmy wszyscy zaproszeni by w Jego stylu realizować swoje człowieczeństwo i chrześcijaństwo dając pierwszeństwo świadectwu z zakresie bezinteresowności, uczciwości, otwartości na innych, wrażliwości na prawdę, szacunku dla ludzkiego życia oraz mężnego znoszenia trudów i cierpienia. Papież, który wytrwale głosił Chrystusa, niech i teraz nas wszystkich, zarówno duszpasterzy, dzieci i młodzież, rodziców i małżonków, władze naszych miast i wsi, wspiera w każdym wysiłku na rzecz dobra. Jest tak wiele do zrobienia w zakresie przezwyciężenia podziałów, obojętności, demoralizacji i zniechęcenia.

 

4. Zakończenie

Umiłowani, już za dwa dni, we wtorek, wybije wielka godzina, niecodziennej uroczystości, która bez wątpienia na wieki przejdzie do historii Świdnicy i całej naszej diecezji. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy pierwszym miastem w Polsce a nawet na świecie, które będzie cieszyć się patronatem bł. Jana Pawła II. Jesteśmy przekonany i mocno wierzymy, że to wydarzenie odciśnie pozytywne piętno na losach naszej diecezjalnej społeczności.

Jako diecezjanie bądźmy tego dnia koniecznie razem, byśmy mogli uczestniczyć w tym historycznym, podniosłym wydarzeniu, byśmy wspólnie i indywidualnie naszemu Orędownikowi zawierzyli nasze sprawy, radości i troski wszystkich parafii, naszych rodzin i domów. Dlatego, zapraszam Was z serca, przybądźcie licznie, we wtorek 8 maja na godz. 18.00 do świdnickiej Katedry. Wymownym świadectwem wspólnego świętowania niech będą prowadzone przez duszpasterzy Świdnicy i okolic pielgrzymki z licznych parafii, które przybędą do kościoła św. Józefa przy ul. Kotlarskiej, skąd po Nieszporach, które rozpoczną się o godz. 17.00, przejdziemy do Katedry w uroczystej procesji, niosąc przy dźwiękach orkiestry i w asyście pocztów sztandarowych świdnickich szkół, instytucji i wspólnot parafialnych relikwie św. Stanisława oraz bł. Jana Pawła II.

Jednocześnie, korzystając z okazji, gorąco zachęcam wszystkich do odwiedzenia krakowskiego Mobilnego Muzeum Pamiątek należących do Błogosławionego Papieża. Będzie ono gościło w Świdnicy od 8 do 11 maja. W tych dniach w godz. od 10 do 18 będzie ono dostępne dla wszystkich mieszkańców Świdnicy i całej naszej diecezji.

Niech zbliżająca się uroczystość będzie dla każdego z nas podniosłą, rodzinną chwilą. Niech w dniach naszego diecezjalnego świętowania spłynie na miasto Świdnicę i na całą naszą diecezję obfite Boże Błogosławieństwo poprzez pośrednictwo Matki Najświętszej, św. Stanisława, biskupa i męczennika, i bł. Jana Pawła II, od 8 maja Patrona naszego biskupiego miasta.

Wasz biskup Ignacy

Uwaga, niniejszy List należy odczytać w niedzielę, 6 maja br., podczas wszystkich Mszy św.

+ Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online