Get Adobe Flash player

List Biskupa Świdnickiego o Pielgrzymce na Jasną Górę

do odczytania w niedzielę, 8 lipca

 

Ponownie do Jasnogórskiej Matki i Królowej

List Biskupa Świdnickiego do Duchowieństwa i Wiernych świeckich
zapraszający na IX Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę

 

Umiłowani diecezjanie!

Za niespełna trzy tygodnie wyruszy po raz dziewiąty z katedry świdnickiej Piesza Pielgrzymka naszej diecezji na Jasną Górę. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń i przedsięwzięć duszpasterskich w rocznym kalendarzu diecezji.

1. Pielgrzymka doświadczeniem wspólnoty i jedności z Bogiem i ludźmi

Piesza Pielgrzymka, to „rekolekcje w drodze”, to szczególna szkoła życia chrześcijańskiego, która uczy doświadczenia wspólnoty. To właśnie podczas pielgrzymki odkrywamy, że przez życie nie idzie się w pojedynkę, ale razem z innymi. W nieprzyjaznej dziś dla wierzących codzienności doznajemy często poczucia osamotnienia, izolacji, a nawet zażenowania z powodu wiary. W takiej sytuacji pozytywnym doświadczeniem życia religijnego jest pielgrzymowanie tysiąca ludzi - od małych dzieci po osiemdziesięciolatków - i dwa razy tyle w parafialnych grupach duchowego uczestnictwa. Wszyscy tak samo się modlą, bawią i cieszą, są sobie życzliwi i pomagają wzajemnie. Głośno mówią o Bogu, co dotąd może skrzętnie skrywali. Kolejnym odkryciem fenomenu pielgrzymki jest jedność pokoleń. Jeśli świat próbuje usprawiedliwiać, a nawet podsycać podziały, mówiąc o nieuchronności konfliktu pokoleń, piesza pielgrzymka udowadnia prawdę o jedności pokoleń. W modlitwie arcykapłańskiej Pan Jezus prosił Ojca Niebieskiego: „Aby wszyscy stanowili jedno!” (J 17,21). Jedności tej można doświadczać w modlitewnej wspólnocie: „Gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Trzeba tylko zaryzykować, trzeba spróbować i pójść, by dotknąć i uczyć się budować „cząstki nieba” – jak śpiewają pielgrzymi.

Mówi się: „w jedności siła”. Na pielgrzymce odkrywamy, że to w Jezusie jest siła do budowania jedności. Szkoda, że nie potrafimy dostrzec, jak wszystkie próby budowania jedności bez Boga, stają się tyranią, a nawet zbrodniczymi totalitaryzmami. Jedności z Bogiem i poprzez Boga tak bardzo nam potrzeba, zwłaszcza dziś, gdy mnóstwo pogubionych ludzi na usługach Złego idzie przez świat przewracając do góry nogami wszystkie świętości, zasady i przykazania.

2. Za głosem naszych pasterzy

Już Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński wołał: „Patrzymy, jak powstają potężne organizacje, jak się mobilizuje środki i siły, jak wiele pieniędzy idzie tylko na to, aby wam odebrać wiarę w Boga, aby odłączyć was od Chrystusa, aby wam serce wystudzić i pozbawić was religijnej pobożności” (maj 1961 roku). Wołanie to wydaje się być dziś równie aktualne. Przypomnijmy, że beatyfikowany w 2010 r. ks. Gerhard Hirschfelder z Kłodzka, broniąc młodzieży przed epidemią nazizmu hitlerowskiego z determinacją głosił w 1941 roku na ambonie w Bystrzycy Kłodzkiej, że „kto młodzieży wyrywa Boga z serc, ten jest zbrodniarzem”. Za swoją charyzmatyczną troskę o dusze młodych oddał życie w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau.

Z kolei bardzo bliski naszym sercom bł. Jan Paweł II z wielką mocą i zatroskaniem mówił do młodych na Westerplatte w czasie trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje «Westerplatte». Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można «zdezerterować». Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba «utrzymać» i «obronić», tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych” (1987 r.). Jednak, żeby czegoś bronić, najpierw trzeba to znać, dlatego Papież Benedykt XVI wielokrotnie ubolewał publicznie nad malejącą świadomością religijną współczesnych katolików. Bywa i tak, że niektórzy ochrzczeni w Kościele katolickim wiedzą jedynie, że wierzą w Boga i do tego się ograniczają.

Ulubiony i często cytowany przez bł. Jana Pawła II kardynał Newman uczył, że potrzeba „ludzi, którzy znają swoją religię i którzy ją zgłębiają; którzy dokładnie wiedzą, jaka jest ich pozycja; którzy są świadomi tego, w co wierzą, a w co nie; którzy tak dobrze znają swoje „Credo”, że potrafią z niego zdać sprawę; którzy do tego stopnia poznali historię, że umieją jej bronić”.

Wspomniani pasterze zachęcają nas do pogłębiania naszej wiary, świadomości i wiedzy religijnej, czemu z całą pewnością służy wspólne pielgrzymowanie do domu Matki.

3. Duchowe owoce pielgrzymowania

Podczas każdej pielgrzymki wkładamy wiele wysiłku w edukację i formację. Idą z nami, albo choć na krótko przybywają ludzie, których uważamy za autorytety. Pątnicy nie tylko słuchają, ale mogą zapytać, podjąć dyskusję, podzielić się swoimi przemyśleniami -  czyli szukać prawdy. Najcenniejsze są bowiem świadectwa prosto z życia.

Wydaje się, że to poszukiwanie prawdy na pielgrzymce jest łatwiejsze, bo wszyscy tak samo wierzą, nie muszą się kryć z swoimi przekonaniami, nikt też nikogo nie wyśmieje. Każdy każdemu stara się pomagać i zrozumieć drugiego – jak w rodzinie. Jednak po powrocie do domu istnieje niebezpieczeństwo, że wszystko wróci do starych kolein. Tak wcale nie musi być. Wielu pielgrzymów spotyka nadal się w różnych ośrodkach: uczestniczą we Mszach św.. wracają do treści z ostatniej pielgrzymki, szukają okazji do pogłębiania więzi z Bogiem i przyjaźni miedzy sobą. Niemało jest takich, których pielgrzymka inspiruje do włączenia się w życie parafialnych wspólnot formacyjnych, jak np. oazy, Kościół domowy, neokatechumenat, dialogi małżeńskie, formalne lub nieformalne katolickie ruchy młodzieżowe itp. Możliwości w tej dziedzinie jest naprawdę sporo, dlatego warto korzystać z informacji zamieszczanych w prasie katolickiej, przekazywanych w kościołach, na katechezie czy zamieszczanych na naszych stronach internetowych i licznych forach katolickich.

4. Główne hasło pielgrzymki i zachęta do licznego w niej udziału

Kochani pielgrzymi i kandydaci na pielgrzymów! Świadomi, że „bez Boga, ani do proga”, idziemy w tym roku do domu naszej jasnogórskiej Matki i Królowej pod hasłem zaczerpniętym z pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Niemiec: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość!”. Będziemy się wspólnie modlić o głębokie przeżycie nadchodzącego Roku Wiary, o odnowienie i pogłębienie naszej więzi z Bogiem przez wiarę i miłość, bo „gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość!”.

Kapłani i świeccy, w których ręce i serca Kościół świdnicki złożył troskę o przygotowanie IX  Pieszej Pielgrzymki, są już gotowi do wyjścia na pątnicze szlaki. Teraz kolej na was, drodzy diecezjanie: zapiszcie się i wyruszcie na pielgrzymi szlak – z całego serca Was do tego zachęcam. Informacje na temat pielgrzymki znajdziecie u swoich księży proboszczów, u księży przewodników, na stronie internetowej naszej pielgrzymki oraz na stronie naszej diecezji.

Oficjalne i uroczyste rozpoczęcie pielgrzymki nastąpi w katedrze świdnickiej we wtorek, 31 lipca - Mszą św. o godz. 10.00, której będę przewodniczył i udzielał błogosławieństwa na pątniczy trud. Po dziesięciu dniach wspólnego pielgrzymowania pątnicy dojdą na Jasną Górę w czwartek 9 sierpnia. O godz. 7.30 IX Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej stanie pod jasnogórskimi wałami. Po uroczystej prezentacji grup z wysokości wałów, pielgrzymi przejdą do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie wezmą udział w uroczystej Mszy św. sprawowanej o godz. 9.00, po czym nastąpi zakończenie tegorocznej pielgrzymki.

Przyjął się już zwyczaj, że 9 sierpnia, na zakończenie pieszej pielgrzymki, do tronu Matki i Królowej na Jasną Górę przybywają księża i wierni z całej naszej diecezji. Drodzy bracia i siostry, przyjedźcie autokarami czy prywatnymi samochodami na Jasną Górę. Dla niektórych będzie to z pewnością wielki wysiłek: może trzeba będzie wstać w środku nocy, by dojechać na czas, ale naprawdę warto! Będzie to też serdeczny gest solidarności z tymi, którzy 10, a nawet 11 dni podążali na Jasną Górę w trudzie, znoju i niedospaniu.

Ostatnim w tym roku akcentem pielgrzymkowym będzie „bardzki epilog”. Tradycyjnie w drugą sobotę października przyjdziemy pieszo, lub przyjedziemy na godz. 16.00 do Metropolitalnego Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie, by podziękować za IX Pieszą Pielgrzymkę, a także za cały sezon pielgrzymkowo-turystyczny w naszej diecezji. Wypadnie to 13 października, w 95. rocznicę objawień fatimskich, w trzecim dniu Roku Wiary, który ogłosi Papież 11 października oraz w 50. rocznicę zwołania Soboru Watykańskiego II i w 20. rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Zapraszając Was do licznego udziału w IX Pieszej Pielgrzymce Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę, serdecznie proszę wszystkich o modlitwę, by to dzieło przyniosło obfite owoce dla naszych rodzin, parafii, naszej diecezji i całej naszej Ojczyzny.

Wasz biskup

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Niniejszy list należy odczytać w niedzielę 8 lipca br. na wszystkich Mszach św.

+Adam Bałabuch
wikariusz generalny

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online