Get Adobe Flash player

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS MULTIMEDIALNY O JANIE PAWLE II dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

VII OGÓLNOPOLSKI
KONKURS MULTIMEDIALNY O JANIE PAWLE II

Jak rozumiesz słowa św. Jana Pawła II: „Największym szczęściem w życiu jest możliwość robienia tego, w co się wierzy, co zmienia rzeczywistość na lepsze”.

 

Wydział Katechetyczny informuje, że po raz siódmy organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Multimedialny o Janie Pawle II.

Organizatorem jest Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. Mariusza Zaruskiego w Świdnicy:

mgr Beata Samoraj - informatyk,
mgr Alina Barć – katecheta.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie multimedialnym skierowanym do uczniów klas szóstych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Cel:

Przybliżenie postaci Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II - zainteresowanie jego życiem, działalnością i nauczaniem.

1. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Najlepsze prace (do 10 szt.) wyłonione w konkursie szkolnym należy dostarczyć na płycie DVD osobiście lub przesłać na adres:

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi
im. gen. Mariusza Zaruskiego
ul. Saperów 27 a
58 – 100 Świdnica

 

Termin nadsyłania prac:

do 8 kwietnia 2015 r.

 

2. Forma pracy:

Prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point zapisana jako klip video (film). Wewnętrzna organizacja oraz ilustracja slajdów dowolna. Film powinien odtwarzać się w programie Windows Media Player. Czas trwania - do 5 minut.

 

3. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo.

 

4. W prezentacji muszą być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

 

5. Każda praca powinna zawierać metrykę (na ostatnim slajdzie w prezentacji) z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, jej pełnym adresem i telefonem. A także imieniem i nazwiskiem nauczyciela/opiekuna pracy oraz jego telefonem.

 

6. Oceniane będą wyłącznie prace samodzielnie tworzone przez uczniów, pod kierunkiem opiekuna w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.

 

7. Kryteria oceniania:

  • Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
  • Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka, film itp.).
  • Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

 

8. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora - organizator zastrzega sobie prawo prezentacji nagrodzonych materiałów bez zgody ich autorów.

 

9. O wyniku konkursu opiekunowie uczniów zostaną powiadomieni telefonicznie do 8 maja 2015 r. Wynik konkursu będzie również opublikowany na stronie internetowej organizatora (www.g3.swidnica.pl).

 

10 Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w ramach Dni Papieskich (18 maja 2015 r. - poniedziałek) w Teatrze Miejskim w Świdnicy, Rynek 43. Dokładna godzina zostanie podana w późniejszym terminie. Nagrodzeni laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

 

11. Finaliści i nagrodzeni laureaci konkursu wraz z opiekunami wezmą udział w warsztatach. Warsztaty odbędą się 17 maja 2015 r. (niedziela). Uczestnikom warsztatów zapewniamy wyżywienie i nocleg. Przyjazd na koszt własny.

 

Kontakt:

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. Mariusza Zaruskiego w Świdnicy
tel. (74) 853-12-13
mgr Alina Barć, tel.: (74) 852 58 94, 660 108 809

 

NAGRODY: Sprzęt elektroniczny

 

Bardzo prosimy katechetów o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w Konkursie i o pomoc w przygotowaniu się do niego

 

Wydział Katechetyczny
Świdnickiej Kurii Biskupiej

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online