Get Adobe Flash player

Kazania pasyjne bp. Deca

bp. Ignacy Dec, Wałbrzych, „Ojcze, w Twoje ręce, powierzam ducha mego” Niedziela Palmowa, 1 kwietnia 2012 r.

bp. Ignacy Dec , Wałbrzych, 27 marca 2012 r

bp. Ignacy Dec Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15,34; Mt 27,46), Wałbrzych, 18 marca 2012 r

bp. Ignacy Dec „Niewiasto, oto syn Twój (…), oto Matka twoja” (J 19,26b-27a), Wałbrzych, 11 marca 2012 r

bp. Ignacy Dec „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną  w raju” (Łk 23,43), Wałbrzych,  4 marca 2012 r.

bp. Ignacy Dec, „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią", Wałbrzych 26 lutego 2012 r.

bp. Ignacy Dec, Sens rozważania Męki Chrystusa, Świdnica 13.03.2011

 

bp. Ignacy Dec, Jezus w Wieczerniku i Ogrójcu, Świdnica 20.03.2011

 

bp. Ignacy Dec, Proces Jezusa - Jezus przed Sanhedrynem, Świdnica 27.03.2011

 

bp. Ignacy Dec, Proces Jezusa - Jezus przed Piłatem,  Świdnica 03.04.2011

 

bp. Ignacy Dec, Drogakrzyżowa Jezusa,  Świdnica 10.04.2011

 

bp. Ignacy Dec, Męka i śmierć Jezusa,  Świdnica 17.04.2011


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online