Od 20 czerwca br. rozpoczyna się nabór kandydatów na kolejny rok akademicki 2020/2021 do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu


Kandydaci którzy odczuwają powołanie i wyrażają szczerą chęć służenia Panu Bogu jako kapłani Diecezji Świdnickiej, odznaczający się właściwą postawą moralną i odpowiednimi uzdolnieniami intelektualnymi składają osobiście stosowne dokumenty w rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z jednym z przełożonych seminarium.

Konieczne jest osobiste zgłoszenie się kandydata w stosownym czasie (zasadniczo czerwiec - wrzesień) do Rektoratu WSD celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy, wypełnienia karty wstępnej, złożenia pisemnej wypowiedzi na temat związany z powołaniem, uzyskania informacji odnośnie do wyboru stanu duchownego i wniesienia wymaganych dokumentów.

Kandydaci do Seminarium Duchownego na podstawie egzaminu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej stają się równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Egzamin wstępny do WSD obejmuje znajomość podstaw wiary i moralności chrześcijańskiej z zakresu szkoły średniej oraz wskazanych lektur.

W  związku z trwającą pandemią, nabór odbywać się będzie w ramach rozmowy rekrutacyjnej.

Warunki przyjęć do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej oraz zakres wymaganej wiedzy, podane są tutaj: Rekrutacja