Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną "czujka na straży twojego bezpieczeństwa" prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wnetylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapoobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpiecznia domu.

Obowiązek przeprowadzenia okresowych czyszczeń i kontroli przewodów kominowych dotyczy również budynków jednorodznnych. Za te czynności jest odpowiedzialny właściciel/zarządca nieruchomości.

Równocześnie zachęcamy do instalacji czujników tlenku węgla oraz dymu - takie urządzenia mogą uratować zdrowie, a nawet życie mieszkańców. Isntalację czujnoków należy wykonać w konsultacji z kominiarzem podczas okresowej kontroli lub czyszczenia kominów.

 

Marcin Ziombski

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy