18 kwietnia 2019 r. zmarł Ks. Prałat Tadeusz DUDEK w 90 r. życia, 65 r. kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe, będą odprawione w środę, 24 kwietnia o godz. 12.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, którym przewodniczył będzie J.E. Ksiądz Biskup Ignacy Dec. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi złożenie trumny do grobu przy kościele parafialnym.

Eksporta do kościoła odbędzie się we wtorek, 23 kwietnia o godz. 19.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, której przewodniczył będzie J.E. Ksiądz Biskup Adama Bałabuch.


Śp. Ks. Prałat Tadeusz DUDEK (1930-2019)

Ksiądz prałat Tadeusz Jan Dudek urodził się 25 grudnia 1929 roku w Rzepienniku Biskupim, powiat Gorlice, diecezja tarnowska. Syn Andrzeja i Władysławy zd. Bajorek. Do 1945 r. mieszkał w Rzepienniku Strzyżewskim, parafia Rzepiennik Biskupi. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Rzepienniku Strzyżewskim, gdzie  w 1942 r. ukończył 6 klas. W latach zawieruchy wojennej czworo dzieci (Tadeusz, starszy brat i dwie młodsze siostry) wychowywało się pod okiem Mamy, gdyż Tato „uszedł za granicę”. W 1944 r. uczył się w tajnym Gimnazjum, gdzie ukończył pierwszą klasę. Po zakończeniu wojny powrócił tato i wówczas młody Tadeusz udał się do Krakowa, aby podjąć dalszą naukę. Od połowy 1945 r. do 1946 r. przebywał w Krakowie, ul Garbarska 11. W Krakowie uczęszczał do Państwowego  Gimnazjum im. Jana Sobieskiego. W latach 1946 – 1949 mieszkał w Brzegu n/Odrą, gdzie ukończył Brzeskie Państwowe Gimnazjum i Liceum. Egzamin dojrzałości zdał w 1949 r. W 1949 r. wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które ukończył w 1954 r.  Święcenia kapłańskie przyjął w 1954 r. w katedrze wrocławskiej       

Jako wikariusz pracował: w Bierutowie, w parafii pw. św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu, w Siedlisku (w dekanacie Głogów), w parafii pw. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy

Funkcje proboszcza pełnił: w parafii Strzelce Świdnickie od 1965 r. do 2009 r., kiedy przeszedł w stan spoczynku 

Inne Funkcje w diecezji: wicedziekan dekanatu Świdnica

Odznaczenie i godności kapłańskie: w 1969 r. otrzymał godność Kanonika "Expositorii Canonicale”, 1981 r. otrzymał godność Kanonika "Rocherttum et Mantolettum", otrzymał godność Kanonika Honorowego extra Numerum Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża we Wrocławiu, w 2009 r. otrzymał godność Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości.

Po ukończeniu 75 r. życia poprosił o przejście w stan spoczynku, w który przeszedł w 2009 r. i zamieszkał w domu parafialnym w Strzelcach Świdnickich. Zmarł 18 kwietnia 2019 r.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...