18 kwietnia 2019, godz. 9.00

WIELKI CZWARTEK

MSZA KRZYŻMA

Katedra świdnicka

INFORMACJE DLA KAPŁANÓW

 1. Wszystkich kapłanów, ze względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze przybycie do katedry (do godz. 8.40).
 2. Wszyscy kapłani proszeni są o zabranie własnych alb oraz stuł koloru białego.
 3. Do dyspozycji koncelebransów będzie ok 140 białych ornatów. W pierwszej kolejności proszę, aby ubrali się w nie:
  • Księża dziekani
  • Pracownicy Świdnickiej Kurii Biskupiej, WSD, Caritas oraz Domu Księży Emerytów
 4. W zakrystii głównej będą przygotowane ornaty dla księży biskupów, księży infułatów, wikariuszy biskupich oraz rektora WSD.
 5. Pozostali koncelebransi będą mogli ubrać się w szaty mszalne w kaplicy św. Józefa (druga kaplica po stronie prawej, południowej)
 6. Najświętszy sakrament znajdować się będzie w kaplicy bocznej (Matki Bożej Częstochowskiej).
 7. W procesji wejścia wezmą udział jedynie księża przebierający się w zakrystii głównej, a więc bp Adam, księża infułaci, wikariusze biskupi oraz rektor WSD. Pozostali konclebransi przed rozpoczęciem Mszy św. zajmują miejsca w ławkach po obu stronach nawy głównej zachowując, w miarę możliwości, precedencję: księża prałaci, księża dziekani, pracownicy kurii, seminarium, caritas, DKE, kanonicy kapituł, proboszczowie, pozostali księża.
 8. W czasie Mszy Świętej używana będzie I Modlitwa Eucharystyczna. Teksty dla koncelebransów będą przygotowane. Do Ołtarza w czasie Modlitwy Eucharystycznej podchodzą jedynie koncelebransi wskazani przez ceremoniarzy.
 9. Komunia koncelebransów z nawy głównej odbywać się będzie w bocznych kaplicach, według wskazań ceremoniarzy.