Świdnica, 12 marca 2020 r.

DYSPENSA BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, powołując się na kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. a. osobom w podeszłym wieku,
  2. b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

            Zachęcam osoby korzystające z dyspensy do modlitwy za pośrednictwem środków masowego przekazu, a wszystkich wiernych proszę o osobistą modlitwę w intencji ustania epidemii.

+ Ignacy Dec

Biskup Świdnicki