Czcigodni Księża,
pragnę poinformować, że w przyszłym tygodniu kolporterzy dostarczą do parafii paschalny numer „Gościa Niedzielnego”, zachowując jak najsurowsze zasady bezpieczeństwa i ograniczając do minimum kontakt osobisty. Będzie to wydanie obejmujące dwie niedziele – Niedzielę Zmartwychwstania oraz Miłosierdzia Bożego (nr 15-16). Numer ten ukaże się bez dodatków diecezjalnych, których drukowanie jest obecnie niemożliwe. Cena nie ulega zmianie i wynosi 6 zł. Dostarczony zostanie także majowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”. Jako redakcja będziemy bardzo wdzięczni za udostępnienie czasopism w kościołach, aby umożliwić zakup osobom przychodzącym do świątyni na indywidualną modlitwę. Liczbę dostarczanych do parafii egzemplarzy obu pism można skorygować kontaktując się  z kolporterem.

Drodzy Kapłani,

rozumiemy, w jak dramatycznej sytuacji znaleźliście się jako duszpasterze oddzieleni od swoich parafian, którym z oddaniem służycie. Chcemy Was zapewnić, że w tym trudnym czasie nie jesteście sami – pamiętamy o Was w naszych modlitwach. Was również prosimy o modlitwę za „Gościa Niedzielnego”.

W imieniu wszystkich pracowników redakcji
ks. Adam Pawlaszczyk
redaktor naczelny