Zgodnie z tradycją Diecezji Świdnickiej odbędą się kolejny raz Wielkopostne Dni Skupienia Duchowieństwa Diecezji Świdnickiej.  Stosownie do tematu roku duszpasterskiego odbędą się one pod hasłem „Oto wielka tajemnica wiary”. Prowadzącym będzie ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK, prezbiter Diecezji Płockiej, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, przewodniczący Komisji Liturgicznej Diecezji Płockiej.

W ramach spotkań odbędzie się także szkolenie związane z wejściem w życie dekretu ogólnego KEP o wprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego.

Spotkania odbędą się w następujących terminach :

  1. 29 lutego br. w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Kłodzku (dekanaty północne: Bystrzyca Kłodzka, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Polanica Zdrój, Nowa Ruda, Nowa Ruda – Słupiec, Międzylesie, Ząbkowice Południe, Ząbkowice Północ)
  2. 14 marca br. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej (dekanaty południowe: Bielawa, Bolków, Dzierżoniów, Głuszyca, Piława Górna, Strzegom, Świdnica Wschód, Świdnica Zachód, Świebodzice, Wałbrzych Południe, Wałbrzych Północ, Wałbrzych Zachód, Żarów.

Dzień Skupienia rozpocznie się o godz. 9.00 i zakończy się wspólnym obiadem ok. godz. 13.00. Prosimy o zabranie alb i stół do koncelebry Mszy Świętej. Koszt udziału: 50 zł.

Ks. Edward Szajda

Wikariusz Biskupi ds. stałej formacji kapłanów