XXVII  edycja Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów

organizowanego przez diecezję zielonogórsko-gorzowską

Zakres materiału: Księga Jozuego i Dziejów Apostolskich (obowiązuje Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Obowiązuje znajomość tekstu Ksiąg, Wstępu oraz przypisów.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach: w terminie 7 marca 2020 r. odbywają się eliminacje diecezjalne, w których należy wyłonić drużynę diecezjalną  i indywidualnego zwycięzcę.

Zwycięzcy pierwszego etapu wezmą udział  w finale ogólnopolskim w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 29-30 maja 2020 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu (regulamin, zgłoszenia) dostępne na stronie www.ubiblijnieni.pl. W wyniku likwidacji gimnazjów, wprowadzamy zmianę w regulaminie, polegająca na tym, że kategoria młodsza obejmuje uczniów do 8 klasy szkoły podstawowej.

 Jak co roku dla uczestnów etapu finałowego dobroczyńcy – panowie Roman i Piotr Gwizd – przygotowują cenne nagrody. Od paru lat główne nagrody funduje także Biuro Pielgrzymkowe MISJA TRAVEL.

    ZGŁOSZENIA DO ETAPU DIECEZJALNEGO  DO 2 MARCA  BR. (PONIEDZIAŁEK)

Etap diecezjalny: 7 III (sobota) - godz. 10.00 - Świdnica, ul. Budowlana 6