W uroczystość Zwiastowania Pańskiego zapraszamy do podjęcia działa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

W dniu w którym Kościół celebruje tajemnice Wcielenia Syna Bożego, pochylamy się nad początkiem nowego życia. Dziś to życie jest w wielu przypadkach zagrożone, dlatego podejmujemy apel o duchowe wsparcie.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy.

Formularz przyrzeczenia (pdf)