Święcenia prezbiteratu: informacje ceremoniarza katedralnego

Sobota 23 maja 2020 r.

Msza św. z udzieleniem święceń prezbieteratu
pod przewodnictwem
JE ks. bp Marka Mendyka,
biskupa świdnickiego

katedra świdnicka, godz. 10.00

Ze względu na ograniczoną przestrzeń liturgiczną, do koncelebry proszeni są jedynie przełożeni WSD, proboszczowie kandydatów oraz ich katecheci.

Wszyscy koncelebransi proszeni są o zabranie ze sobą własnej alby oraz cingulum (jeśli jest używane). Ornaty oraz stuły będą przygotowane w zakrystii głównej.

Prosimy o wcześniejsze przybycie do katedry, aby w spokoju przygotować się do liturgii.

W procesji wejścia wezmą udział proboszczowie kandydatów, przełożeni WSD oraz księża biskupi. Pozostałych koncelebransów prosimy o zajmowanie przygotowanych miejsc.

Podczas Mszy św. będzie używana III Modlitwa Eucharystyczna. Koncelebransi będą mogli przyjąć Komunię św. przez zanurzenie przy ołtarzu głównym.

Podczas liturgii proszę o stosowanie się do wskazań ceremoniarzy.

Pozostałych księży oraz wiernych zachęcamy do uczestnictwa w transmisji internetowej, która będzie dostępna na stronie diecezji świdnickiej oraz WSD Diecezji Świdnickiej

ks. Tomasz Zięba
ceremoniarz katedralny