W sobotę 13 VI br. w katedrze podczas Mszy św. o godz. 12.00 JE ks. bp Marek Mendyk, Biskup Świdnicki udzieli błogosławieństwa nowym ceremoniarzom.

Spotkanie przyszłych ceremoniarzy 6 VI br. (sobota) o g. 10.00 w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej. Po spotkaniu próba generalna w katedrze. Zakończenie ok. 12.00. Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą zgody rodziców dotyczącej udziału w próbie oraz uroczystości błogosławieństwa,  tzw. "karty gorliwości" oraz składki 50 zł (sznur, krzyż ceremoniarza).

Dekanalni duszpasterze Służby Liturgicznej proszeni są o zgłoszenie do wtorku 19 V br. do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej ewentaulnej liczby kandydatów z deknatów (po ukończonym kursie) do funkcji lektora.