Regulamin organizacyjny

  DIECEZJALNE MISTRZOSTWA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW W PIŁCE NOŻNEJ

27.04.2019r.  OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W STRZEGOMIU

I. Organizator:

Diecezja Świdnicka

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

II. Cel zawodów:

- Promowanie wśród ministrantów i lektorów zasad gry „fair play” jako gracz i kibic.

- Popularyzacja piłki nożnej.

- Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród ministrantów, lektorów

   i ceremoniarzy z Diecezji Świdnickiej

 .III. Termin i miejsce zawodów:

- 27.04.2019r.(sobota) – godz. 10.30

- Boiska OSIR Strzegom, ul. Mickiewicza 2

IV. Warunki uczestnictwa:

- Prawo startu w zawodach mają ministranci, lektorzy i ceremoniarze Diecezji Świdnickiej.

- Do turnieju mogą zgłosić się maksymalnie po jednej drużynie z dekanatu w danej grupy

  wiekowej.

- Osoby startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna, ważną

  legitymacje szkolną oraz oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez prawnego opiekuna

V. Przepisy techniczno -organizacyjne:

 1. 1. Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

          ~ grupa młodsza – ministranci ze szkół podstawowych klas I-VI

          ~ grupa starsza – ministranci ze szkół podstawowych klas VII-VIII i szkół gimnazjalnych 

                                      oraz ponadgimnazjalnych.

 1. 4. Drużyna jest zobowiązana do udziału podczas meczu w jednolitych strojach / znacznikach
 2. 5. W I etapie zespoły zostaną podzielone na grupy i rozegrają w grupach mecze „każdy z

    każdym”.

 1. 6. Z każdej grupy do drugiej fazy przejdą dwie drużyny. O kolejności miejsc w grupie decydują:
 2. a) większa liczba zdobytych punktów: (zwycięstwo - 3pkt.; remis - 1pkt.; porażka - 0pkt.)
 3. b) w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:

    ~ wynik bezpośredniego spotkania

    ~ lepsza różnica bramek

    ~ większa liczba zdobytych bramek

 1. 7. W II etapie zespoły grać będą systemem pucharowym według podanego niżej klucza

   A1 z B2;  A2 z B1; C1 z D2; C2 z D1; itd. następnie zwycięzca A1-B2 ze zwycięzcą A2-B1 itd.

 1. 8. W przypadku remisu przeprowadza się dogrywkę do tzw. ”złotej bramki” trwającą maks.5 minut.

   W następnej kolejności rzuty karne- wykonywane najpierw po 5, następnie po 1 aż do skutku.

 1. 9. Przepisy gry:

~ Bramka: wymiary 2x5m.

~ Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 5.

~ Czas gry będzie ustalony  w dniu turnieju (zależy od ilości zgłoszonych drużyn) propozycje:

    2x5min + 1min przerwa; 2x6min + 1min przerwa; 2x7min + 2min przerwa;

~ Zespół liczy max. 10 zawodników. Na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz

   oraz max. 4 zawodników rezerwowych.

~ Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki)- obowiązuje

   zakaz gry we wkrętach

~ Rzut od bramki wykonywany jest nogą.

~ Rzut z autu wykonywany jest rękoma znad głowy.

~ Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.

~ Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową boiska, to drużyna

   przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie

   obowiązuje przepis o „prawie korzyści”

~ Gra bez „spalonego”

~ Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy kiedy jego

   partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska, nie

   dalej niż 3 metry od niej.

~ Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować

   się przynajmniej w odległości 3 metrów od piłki.

~ Rzut karny wykonywany jest w odległości 9 metrów od bramki.

~ Sędzia może wymierzyć karę za niesportowe zachowanie. Wymierzane kary należą do ogólnie

   stosowanych w piłce nożnej halowej.

~ Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZPN- Dekoracja będzie przeprowadzona po

   zakończeniu wszystkich meczy;

10.Organizatorzy nie odpowiadają za nieszczęśliwe wypadki podczas turnieju oraz nie ponoszą

     odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia;

 1. 11. Wszelkie protesty przyjmuje i rozpatruje Sędzia Główny i organizatorzy zawodów;
 2. 12. W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy

       i opiekunowie/trenerzy, biorący udział w zawodach, wyrażają zgodę na udostępnienie danych

       osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz

       poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej, automatycznie wyraża się zgodę na

       publikację i udostępnianie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach

       w materiałach fotograficznych  i filmowych oraz w celach promocyjnych zawodów

 1. 13. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu

     z organizatorem;

 1. 15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w obiekcie

     sportowym, zgubione, jak również szkody i wypadki;

 1. 16. Osoby kontaktowe: ksiądz Krzysztof Ora tel. 609830588 i Grzegorz Różycki tel.509949966

 

 

 1. VI. Program zawodów:

godz.8.45 - zawiązanie wspólnoty w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela i MB Szkaplerznej,

                   Strzegom, ul. Kościuszki 4

godz.9.00 - Msza święta (księża koncelebrujący proszeni są o zabranie alb i stuł)

godz.9.45 - wspólny przemarsz na boiska OSIR Strzegom, ul. Mickiewicza 2

godz.10.15 - rozgrzewka

godz.10.30 - uroczyste rozpoczęcie turnieju (wspólny apel drużyn na boiska "ORLIK")

godz.10.45 - rozpoczęcie meczy

godz.16.00-17.00 - przewidywane mecze finałowe i wręczenie pucharów

VII. Nagrody:

- Zespoły, które zajmą miejsca I, II, III zostaną uhonorowane pucharami, medalami, dyplomami.

- Zawodnik, który uzyska największą ilość strzelonych bramek zostanie uhonorowany  statuetką

  „Król Strzelców”

- Najlepszy bramkarz zostanie uhonorowany statuetką „Najskuteczniejszy Bramkarz”

 

VIII. Zgłoszenia do zawodów:

 Zgłoszenia do zawodów do 23 kwietnia (poniedziełek) 2019r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA:

Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie nie będą przyjmowane

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, dostosowując je

do nieprzewidzianych okoliczności.

ZAPRASZAMY!!!