Przyszli Doradcy Życia Rodzinnego, którzy chcę rozpocząć na jesień Studium Życia Rodzinnego mogą się zgłaszać do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Wymagania wobec kandydatów: wykształcenie średnie lub wyższe, opinia Księdza Proboszcza. Szkolenie trwa 4 semestry. Koszt za semestr 500 zł.