Zbliża się Europejskie spotkanie Młodych Taize we Wrocławiu. Bliskość miejsca spotkania zachęca do zmobilizowania wszystkich sił, żeby pozwolić młodzieży naszej diecezji do przeżycia tego wyjątkowego święta wiary młodych ludzi. Aby ułatwić uzyskanie informacji i niezbędną przy organizacji wyjazdów pomoc, został powołany diecezjalny koordynator Taize we Wrocławiu - ks. Jakub Klimontowski (tel. 513 986 135).

taize