Przypominamy, że do 15 stycznia 2020 r. należy w Wydziale Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej złożyć ankietę dotycząca sakramentów i posług udzielonych w parafii w 2019 roku.

Ankieta do pobrania znajduje się poniżej

ANKIETA ZA 2019 R.