• Diecezjalne Studium Organistowskie w Świdnicy zaprasza kandydatów, którzy chcą zdobyć wykształcenie muzyczne, uprawniające do wykonywania zawodu organisty. Do studium przyjmowane są osoby zarówno te, które mają doświadczenie w edukacji muzycznej (w szkole muzycznej, ognisku, lekcjach prywatnych), jak i te, które dopiero tę przygodę rozpoczynają. Nauka w studium trwa 4 lata. Osoby muzycznie zaawansowane mają możliwość rozpoczęcia nauki na roku wyższym. Spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów odbędzie się w sobotę 19 września 2020 r. o godz. 9.00 w salach studium, w budynku parafii katedralnej.
  • Księża Proboszczowie proszeni o przekazanie w ogłoszeniah parafilanch informacji o nowej datcie naboru do studium (wcześniej podana była data 12 IX).