Pomoce związne z 94. Dniem Misyjnym  w Polsce nazywanym Niedzielą Misyjną dostępne są na stronie internetowej Referatu Misyjnego Świdnickiej Kurii Biskupiej:

http://www.misje.diecezja.swidnica.pl/