W ramach Społecznej Akademii Liderów, działającej na terenie diecezji świdnickiej, zaproszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatny cykl spotkań warsztatowo – szkoleniowych.

Planowane na 27 X br. pierwsze spotkanie się nie odbędzie.