Komunikat z związku z Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego oraz Tygodniem Biblijnym

          W III Niedzielę Wielkanocną, 18 IV br. rozpocznie się XIII Tydzień Biblijny poświęcony słowom: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce: "Zgromadzeni na świętej Wieczerzy". Jednocześnie, zgodnie z  trwającą od 2017 r. tradycją, Niedziela Biblijna jest także Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego. Z związku z powyższymi inicjatywami do wszystkich parafii w diecezji zostały przekazane stosowne materiały duszpasterskie: biuletyn Dzieła Biblijnego (pomoce duszpasterskie na Tydzień Biblijny); płyta CD zawierająca m.in. sigla bibljne do wydrukowania dla wiernych, którzy wychodząc z kościoła wybierają fragment Pisma Świętego do odczytania w domu. Duszpasterze proszeni są by zwłaszcza 18 IV w Niedzielę Biblijną podczas V Narodowego Czytania Pisma Świętego (Ewangelia wg. św. Marka) wyeksponować w kościele Księgę Pisma Świętego np.: poprzez uroczyste Jej wniesienie podczas procesji, poświęcenie uwagi w homilii, organizację dodatkowego nabozeństwa Słowa Bożego itp.
Księża Proboszczowie proszeni są by przekazane materiały duszpasterskie zostały udostępnione także Katechetom.

ks. Krzysztof Ora

Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej

PLAKATY XIII tydzien biblijny 17 02 2021 1