Na furcie Świdnickiej Kurii Biskupiej (materiały dziekańskie) są do odebrania materiały związane z ofertą Ośrodka Spotkań Małżeńskich działającego w Diecezji Świdnickiej.