W poniedziałek, 16 marca br. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, odbędzie się Konferencja Księży Dziekanów Diecezji Świdnickiej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00 Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej, koncelebrowaną pod przewodnictwem JE ks. bpa Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego. Następnie przewidziane są obrady. Spotkanie zakończy wspólny obiad.