KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

Mając na uwadze rozporządzenia wydane przez władze państwowe z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w całej diecezji świdnickiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

 1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. i nabożeństwach w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. Jednocześnie proszę o odśpiewanie na zakończenie każdej Mszy Świętej w niedzielę Suplikacji.
 2. Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej udzielonej przeze mnie 12 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.
 3.  Zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 4. Na czas zagrożenia epidemicznego zawieszam organizacje rekolekcji wielkopostnych i zachęcam do korzystania w oferty rekolekcyjnej dostępnej w mediach. Ponadto odwołuję na ten czas wydarzenia o charakterze diecezjalnym.
 5. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 6. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.
 7.  Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

+ Ignacy Dec

Biskup Świdnicki

 

            Powyższe Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Komunikat Biskupa Świdnickiego, należy odczytać w najbliższą niedzielę, 15 marca br., przed rozpoczęciem Mszy Świętych we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie diecezji świdnickiej.

            Po odczytaniu zarządzenia należy przedstawić wiernym praktyczną realizację wskazań zawartych w zarządzeniach.

+ Adam Bałabuch

Wikariusz Generalny

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA DLA DUCHOWNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ

(nie do publicznego odczytania)

 1. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii św., kierując się zasadami higieny, proszeni są przed rozpoczęciem liturgii o dokładne umycie rąk.
 2. Zaleca się by wobec możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę poinstruować wiernych o sposobie jej przyjęcia (postawa stojąca; ułożenie rąk: lewa dłoń podtrzymywana przez prawą, płasko wyciągnięte na wysokość klatki piersiowej; wierny prawą ręką wkłada Komunikant do ust w obecności kapłana; po przyjęciu Komunii w tej formie należy zadbać o to by na dłoni przyjmującego nie pozostały okruchy konsekrowanej Hostii, jeśli tak należy je spożyć). W przypadku większej ilości szafarzy należy wyznaczyć jednego lub kilku do udzielania Komunii Świętej tylko na rękę.
 3. Zaleca się by w ramach modlitwy powszechnej włączyć wezwanie o ustanie epidemii np.: Wszechmogący Boże, który kierujesz losami świata, pokornie prosimy za przyczyną Matki Bożej „Uzdrowienia Chorych” o łaskę oddalenia od nas epidemii koronawirusa, a wszystkim chorym i im posługującym udziel daru powrotu do zdrowia i potrzebnych sił.
 4. Zaleca się by wielkopostne nabożeństwa były ofiarowane w intencji o ustanie epidemii koronawirusa.
 5. Nie należy organizować osobnego dnia spowiedzi w parafii, aby poprzez duże zgromadzenie wiernych nie zwiększać ryzyka zarażenia. Należy pełnić dyżur spowiedniczy przynajmniej 30 min. przed rozpoczęciem Mszy Świętej.
 6. Biorąc pod uwagę ograniczenia ilościowe dotyczące we Mszy Świętej zaleca się, by uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z zamówioną intencją mszalną.
 7. Duszpasterzom zaleca się powściągliwość w komentowaniu aktulanych wydarzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym.