Vacat na stolicy biskupiej a imię Biskupa w modlitwie eucharystycznej

Objaśnienie

Zgodnie Dekretem "De nomine episcopi in prece eucharistica proferendo" z dn. 9 października 1972 r. ówczesnej Świętej Kongregacji ds. Kultu Bożego (nr I c), a także z oficjalnym komentarzem w biuletynie Notitiae 1972 (s. 349nn), jeśli po przyjęciu przez Papieża rezygnacji dotychczasowego Biskupa zostaje on do czasu kanonicznego objęcia stolicy przez nowo mianowanego Biskupa mianowany Administratorem Apostolskim, w modlitwie eucharystycznej wymienia się nadal imię dotychczasowego Biskupa.

Formuła liturgiczna pozostaje zatem niezmieniona: "z naszym Biskupem Ignacym" (nie używa się formy "z Administratorem itd.").

Imię nowego Biskupa będzie się wspominać się w modlitwie eucharystycznej od dnia kanonicznego objęcia diecezji (por. Ceremoniał Lit. Posługi Biskupów 1163).