Komunikat Świdnickiej Kurii Biskupiej ws. pozwu przeciwko Biskupowi Świdnickiemu

Świdnicka Kuria Biskupia informuje, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 17 grudnia 2019 roku oddalił apelację od wyroku I instancji z dnia 20 września 2018 roku, którym Sąd Okręgowy w Świdnicy pozew kilkunastu osób z parafii w Szalejowie Górnym przeciwko Biskupowi Świdnickiemu Ignacemu Decowi oddalił w całości jako bezzasadny. Wyrok jest prawomocny. Ksiądz Biskup zawierza wszystkich bez wyjątku parafian Szalejowa wstawiennictwu Maryi Matki Kościoła i Matki Miłosierdzia, prosząc szczególnie o dar jedności.

ks. dr Daniel Marcinkiewicz
rzecznik prasowy Świdnickiej Kurii Biskupiej