Ekonom, tel. 74 85 64 406, ekonom@diecezja.swidnica.pl
ks. dr Sławomir AUGUSTYNOWICZ

Dyrektor, tel. 74 85 64 406, gospodarczy@diecezja.swidnica.pl
ks. mgr lic. Józef SIEMASZ

Główna Księgowa, tel. 74 85 64 407, finanse@diecezja.swidnica.pl
p. Agnieszka MASTALERZ 

Kadry:
p. Katarzyna KULIG
p. Marta WENERSKA

Sprawy dot. płatności: tel. 74 85 64 407 kasa@diecezja.swidnica.pl

Referat ds. sztuki sakralnej, tel. 74 85 64 406, zabytki@diecezja.swidnica.pl
ks. dr Robert BEGIERSKI

DOKUMENTY DO POBRANIA:

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dnia 01.07.2024 r. - NAZWA ZADANIA:
„Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wykończeniu sklepień i sufitów w Kolegium Jezuickim w Świdnicy pl. św. Jana Pawła II"

ZAMAWIAJĄCY: Diecezja Świdnicka, Pl. Św. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica, NIP: 8842552997

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE: Ks. Józef Siemasz- Dyrektor Wydziału Gospodarczego tel. 74/ 8564406, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-13:00, e-mail: gospodarczy@diecezja.swidnica.pl

CEL ZAMÓWIENIA: Celem zamówienia jest realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych, związanych z wykończeniem ścian, sklepień i sufitów w piwnicy oraz na parterze wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w budynku Kolegium Jezuickiego w Świdnicy. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją A/2195/127u historycznego , decyzja nr 470 z dnia 27.12.1957

doc

doc

doc

doc

doc

doc

doc

doc

pdf

pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na "Nadzór inwestorski"

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na "Zarządzanie projektem"

pdf

Nadzór inwestorski nad inwestycją "Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy, Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim". CPV: 71520000-9.

Zamówienie dofinansowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

doc

pdf

Unieważnienie postępowania dotyczące zapytania: Nadzór inwestorski nad inwestycją "Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy, Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim". CPV: 71520000-9.

Zamówienie dofinansowane w ramach  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf

Nadzór inwestorski nad inwestycją "Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy, Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim". CPV: 71520000-9.

Zamówienie dofinansowane w ramach  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Zarządzanie projektem "Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy, Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim". CPV: 79421000-1. doc

pdf

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

 

pdf

Podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia robót i utrzymywania obiektów budowlanych wynikające z ustawy o Prawie budowlanym

doc

pdf

 Umowa na wykonanie usługi konserwatorskiej 

pdf

 Umowa o roboty budowlane

doc

pdf

 Umowa o dzieło

doc

pdf

 Odbiór prac konserwatorskich i budowlanych

doc

pdf

 Protokół zdawczo-odbiorczy parafii

doc 

pdf