Ekonom, tel. 74 85 64 406, ekonom@diecezja.swidnica.pl

ks. dr Sławomir AUGUSTYNOWICZ

Główna Księgowa,  tel. 74 85 64 407 finanse@diecezja.swidnica.pl       

Pani Agnieszka MASTALERZ 

Kadry:

Pani Katarzyna KULIG

Pani Marta WENERSKA

Sprawy dot. płatności , tel. 74 85 64 407 kasa@diecezja.swidnica.pl

WYDZIAŁ GOSPODARCZY

dyrektor: ks. mgr lic. Józef SIEMASZ, gospodarczy@diecezja.swidnica.pl 

Referat ds. sztuki sakralnej, tel. 74 85 64 406, zabytki@diecezja.swidnica.pl 

ks. dr Robert BEGIERSKI

Referent ds. gospodarczych, tel. 74 85 64 408 p.ochonski@diecezja.swidnica.pl

ks. mgr Piotr OCHOŃSKI 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu na "Nadzór inwestorski"

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w zapytaniu na "Zarządzanie projektem"

pdf

Nadzór inwestorski nad inwestycją" Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy,
Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim".
CPV: 71520000-9.

Zamówienie dofinansowane w ramach  Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanym dalej „NFOŚ”).

doc

pdf

Unieważnienie postępowania dotyczące zapytania: Nadzór inwestorski nad inwestycją" Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy,
Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim".
CPV: 71520000-9.

Zamówienie dofinansowane w ramach  Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanym dalej „NFOŚ”).

pdf

Nadzór inwestorski nad inwestycją" Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy,
Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim".
CPV: 71520000-9.

Zamówienie dofinansowane w ramach  Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanym dalej „NFOŚ”).

pdf

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Zarządzanie projektem " Termomodernizacja budynków: Kurii Biskupiej w Świdnicy, Kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, budynku Plebanii i Centrum Edukacyjnego w Głuszycy, Centrum Edukacyjnego w Pieszycach, Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Caritas Diecezji Świdnickiej w Zagórzu Śląskim". CPV: 79421000-1. doc

pdf

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

 

pdf

Podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia robót i utrzymywania obiektów budowlanych wynikające z ustawy o Prawie budowlanym

doc

pdf

 Umowa na wykonanie usługi konserwatorskiej 

doc

pdf

 Umowa o roboty budowlane

doc

pdf

 Umowa o dzieło

doc

pdf

 Odbiór prac konserwatorskich i budowlanych

doc

pdf

 Protokół zdawczo-odbiorczy

doc 

pdf